DHTML in Netscape 4 en hoger en IE 4 en hoger

De afstanden voor de clip-functie worden als volgt bepaald: