Freesco handson

Terug naar de handson

Inbelmodeminstallatie

Hostname of this computer [router]?
Kies een naam voor de computer of kies voor de standaardnaam 'router'
Domain name [inet]?
Kies de domeinnaam van uw netwerk. Bijvoorbeeld 'inet'.
[Nu worden de modems automatisch gedetecteerd. Zorg dat de modem aanstaat en goed is aangesloten.]
How many ethernet cards do you have [1-3]? 1
Het aantal geïnstalleerde ethernetkaarten (1).
I/O port address of 1st ethernet card [0x300]? 0x300
Het poort adres van de ethernetkaart, die we eerder in de handson hebben bepaald. Vergeet niet dat het getal met '0x' moet beginnen.
IRQ line of 1st ethernet card [11]? 10
De IRQ van de ethernetkaart.
Use DHCP client for configuring 1st network interface y/n [y]? n
Alleen 'y' kiezen als u op het netwerk al een DHCP-server hebt.
Interface name of 1st network interface [eth0]?
Kies 'eth0' voor een NE2000 ethernetkaart.
IP address of 1st network interface [10.0.0.1]? 192.168.0.1
Gebruik alleen hiervoor gereserveerde IP-bereiken. Een IP-adres dat begint met 192.168.0 is ook goed. Bijvoorbeeld 192.168.0.1. Het laatste getal mag niet 0 of 255 zijn.
Network mask [255.0.0.0]? 255.255.255.0
Hiermee geeft u aan welk deel bij het netwerk hoort en niet verandert en welk deel per aangesloten computer verschilt. Voor een 10.x.x.x-netwerk is de netmask 255.0.0.0 en voor een 192.168.x.x-netwerk is de netmask 255.255.255.0.
IP range [10.0.0.100 10.0.0.150]? 192.168.0.100 192.168.0.200
Geef hier het IP adresbereik die andere computers in het netwerk mogen krijgen.
Enable caching DNS server y/s/n [y]? s
Gebruik een (secure) DNS server om DNS-opvragen te versnellen.
Enable DHCP server y/n [y]? y
Aanzetten als u wilt dat deze computer voortaan IP-nummers uitdeelt aan andere computers op het netwerk. Deze computer moet aan blijven en op alle aangesloten computers moet DHCP worden ingeschakeld.
WINS address (if you have one, otherwise - n) [10.0.0.2]? -
Kies '-' voor geen WINS.
Lease time voor DHCP-server?
Druk op <enter> voor de standaard 86400 seconden (1 dag).
Enable public HTTP server y/n [y]? y
Kies 'y' als u op de machine een webservertje wilt draaien.
Public HTTP server IP port [80]?
Druk op <enter> voor de standaard poort voor een webserver: 80.
Enable time server and router control via HTTP y/s/n [y]? s
Erg handig: niet alleen voor de timeserver, maar vooral voor de webcontrol, waarmee Freesco met een webbrowser bestuurd kan worden.
Control HTTP server IP port [82]?
De Freesco-standaard is 82, maar het kan ook een andere (vrije) poort zijn.
Time server host [www.clock.org]?
Deze kunnen we gerust op de default laten staan.
Time offset with GMT [+0400]? +0100
Het verschil met GMT (Engeland) is een uur, dus +0100.
Enable Print Server y/n [y]? n
De print server laten we even voor wat het is.
Print server IP port [515]?
Op de default houden (515).
Enable telnet server? y/s/n [n]? y
Met telnet is het mogelijk om in te loggen en commando's te geven.
Screen saver, in minutes. 0 - disable [0]? 0
Kies 0 voor geen screen saver.
Swap file size in kbytes (on boot device). 0 - disable [0]?
Kies 0 om geen swap file te gebruiken.
Extra modules/programs y/n [n] y
Kies extra modules als de machine minimaal 16 MB geheugen bevat.
Logfile size [30000,3000]
Kies hier de standaard waarde (druk op <enter>).
Export services y/n [n]?
Alleen nodig als u bijvoorbeeld een webserver binnen het netwerk bereikbaar wilt maken vanaf het internet. Kies voorlopig 'n'.
DynDNS client y/n [n]?
Alleen handig als u een DynDNS-account hebt.
ISP connection name? Xs4all
In de voorbeelden wordt uitgegaan van Xs4all, maar elke provider zou moeten werken.
ISP phone number? T5350535
Het inbelnummer van de provider, in dit geval van Xs4all. Kies een T aan het begin om snel met tonen te bellen.
PPP uptime? 180
Aantal seconden dat wordt gewacht op nieuw internet verkeer voordat de modem ophangt. Bijvoorbeeld 180 seconden, ofwel drie minuten.
Host DNS address ? 194.109.6.66
Het IP-nummer van de DNS-server van de provider, in dit geval van Xs4all.
ISP proxy server y/n [n]? n
Deze kunt u (voorlopig) laten voor wat het is.
Dynamic IP adres y/n [n] y
Geef hier een 'y' als u geen vast IP-adres heeft (dat is meestal het geval).
Authentification pap/chap/script ? pap
Als het goed is ondersteunt de provider PAP en hoeft er geen inbelscript gemaakt te worden.
Login name: klaas
Type hier uw loginnaam.
Password: Gh45*pp
Type hier uw wachtwoord.